Steun ons

Stichting care for natural is een ongesubsidieerde organisatie, die daarom volledig afhankelijk is van giften en donaties van particulieren en bedrijven. Wij hebben u nodig om onze ideeën in de praktijk te brengen. Help mee om meer duurzame ontwikkelingsprojecten in gambia mogelijk te maken. Als sponsor van onze stichting maakt u echt het verschil!

Hoe kunt u ons steunen?

Via de website van Stichting Care for Natural kunt u onze activiteiten op verschillende manieren steunen, bijvoorbeeld door het volledig of deels bekostigen van een van onze projecten, het sponsoren van onze acties, of een bijdrage te geven voor onze nood kas ten behoeve van gezinnen in acute nood.

Iedereen kan meehelpen. U ook. Als individu, of als werknemer in een bedrijf, als school, als studentenvereniging of organisatie. Help mee om meer duurzame ontwikkelingsprojecten in Gambia mogelijk te maken.

Als uw organisatie ons steunt profileert u zich hiermee als maatschappelijk betrokken organisatie en verbindt u eenvoudiger meer betrokken werknemers en relaties aan uw bedrijf.

Projecten

Wij hebben continu een groot aantal projecten lopen met als uiteindelijk doel het leven van de bevolking van Gambia uit de armoede te krijgen. De lopende projecten die u kunt steunen vindt u hier. Wilt u meer informatie over één van deze projecten dan kan dat via onze contactpagina. In de meeste gevallen kunt u een bedrag naar keuze toekennen aan een project. In een aantal gevallen is het te doneren bedrag van te voren vastgesteld.

Algemene donaties

Naast het geven van een bijdrage aan een van onze projecten of acties, is het mogelijk om een repeterende donatie te doen via een automatische afschrijving. Veel van onze donateurs laten bijvoorbeeld maandelijks of jaarlijks een vast bedrag overmaken ten gunste van Care for natural, waarbij het bestuur zelf de bestemming voor het ontvangen bedrag kan bepalen. Daarnaast is het natuurlijk ook mogelijk om een eenmalige donatie te doen via ons rekeningnummer NL63RABO0111774446.

Nalatenschap

Het blijft een lastig onderwerp, uw testament. Nadenken over het hoe en wat als u er niet meer bent. Of u nou heel erg vermogend bent, of een kleine spaarrekening bezit, voor iedereen komt het moment om na te denken over de nalatenschap. Als u overweegt om een testament te laten maken, kunt u naast uw familie en overige dierbaren ook een goed doel opnemen in uw testament.

Met het bedrag dat u aan Stichting Care for Natural nalaat, helpt u ons om op een structurele manier ons doel te verwezenlijken, namelijk het zelfvoorzienend maken van de huidige en toekomstige generatie Gambianen via het structureel creëren van werk. Dit trachten wij te bereiken door de ideeën, het werk en de activiteiten van het in Gambia gevestigde bedrijf & trainingscentrum Care for Natural met uw middelen te ondersteunen. Op die manier zorgt u ook na uw overlijden dat de bevolking van Gambia een serieuze kans krijgt op een beter bestaan.

Hoe nalaten aan Stichting Care for natural?

Wanneer u Stichting Care for Natural op wilt laten nemen in uw testament, kunt u terecht bij een notaris. Uw notaris is in staat om u te helpen met de toewijzing van een goed doel als erfgenaam, of als legaat. Heeft u nog geen notaris? Kijk dan opwww.notaris.nl voor een overzicht van notarissen bij u in de buurt. Goede doelen als Stichting Care for Natural zijn vrijgesteld van successierecht. Dat betekent dat uw schenking volledig ten goede komt aan ons werk! Mocht u eerst met ons hierover van gedachten willen wisselen, dan kunt u contact opnemen via onze contactpagina.

Belastingteruggave door ANBI status

De Belastingdienst heeft de ANBI status toegekend aan Stichting Care for Natural. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Voor onze organisatie is het erg belangrijk dat we deze ANBI verklaring van de Belastingdienst hebben gekregen, aangezien het geven van een donatie aantrekkelijker wordt voor donateurs. Donaties aan een ANBI zijn namelijk, rekening houdend met een aantal voorwaarden, aftrekbaar voor de belasting.

Vennootschappen mogen, binnen de daarvoor geldende regels, hun giften aftrekken voor de vennootschapsbelasting. De aftrek bedraagt ten hoogste 50 percent van de winst met een maximum van € 100.000.

Pariculiere donateurs mogen, onder bepaalde voorwaarden, hun giften aftrekken van de inkomstenbelasting. Voor pariculiere donateurs wordt een onderscheid gemaakt tussen periodieke giften en andere giften.

Periodieke giften

De regeling voor periodieke giften betreft uitsluitend giften op basis van een lijfrenteschenking, bestaande uit overeenkomst van schenking aangegane verplichting tot het doen van vaste en gelijkmatige periodieke, ten minste jaarlijkse, onherroepelijke uitkeringen of verstrekkingen gedurende vijf of meer jaren.

Andere giften

Voor het totaal aan deze giften geldt er een drempel voor aftrek van 1% van het drempelinkomen, maar minimaal € 60; het aftrekbare bedrag is maximaal 10% van het drempelinkomen.

Wilt u meer gedetailleerde informatie hebben over ANBI toekenning en reglementen, ga dan naar de website van de Belastingdienst of naar het ANBI portaal.

Via het onderstaande formulier kunt u ons éénmalig of periodiek steunen.

Bedrag

Reacties zijn gesloten.