Publicaties

Wij werken allen met passie aan onze droom om meer en meer vrouwen in Gambia te kunnen voorzien van een stabiel inkomen. We trachten dit te bereiken door onze inzichten en productkennis te combineren met de kunde van de lokale bevolking, met als doel de bevolking in Gambia het ‘goud’ van de natuur te laten ontdekken en hen te helpen er productief, maar tegelijkertijd ook respectvol gebruik van te maken. Naarmate de stichting meer bekendheid krijgt zijn we in staat om meer vrouwen te begeleiden. We zijn dus nog lang niet klaar! En we hebben u daarbij nodig.

Zonder uw steun kan onze stichting niet bestaan. Wij zijn ons heel goed bewust dat de behaalde en te behalen doelen van Care for Natural het resultaat zijn van teamwerk. En dat team bestaat niet alleen uit het bestuur, de dagelijks actief betrokkenen in zowel Gambia als Nederland en de vrouwen in Gambia om wie het uiteindelijk allemaal draait, maar ook u als sponsor van deze mooie stichting. Wij willen u dan ook o.a. middels het jaarverslag op een transparante wijze meenemen in de behaalde resultaten en de daarvoor ondernomen activiteiten.

Een concreet en up-to-date overzicht van de tot nu toe behaalde resultaten is altijd terug te vinden op de pagina met gerealiseerde projecten en gerealiseerde acties. Daarnaast hebben wij ideeën in overvloed voor nieuwe projecten en nieuwe acties soms nood gebonden en onverwacht, maar meestal ontstaan vanuit een structureel toekomstperspectief.

Jaarverslag in het algemeen

Stichting Care for Natural brengt ieder jaar rond maart een jaarverslag uit. Dit verslag bevat tenminste de Jaarrekening in de vorm van een Balans en een Winst en Verlies overzicht, aangevuld met de toelichting. De Jaarrekening heeft betrekking op de activiteiten in de voorgaande periode van 1 januari tot en met 31 december.

Introductie jaarverslag 2022

Het jaar 2022 was het jaar waarin de wereld op z’n kop is gaan staan. De coronacrisis kwam ten einde en dit leek wel het startschot voor veel nieuwe crisissen. De klimaatcrisis, de woningcrisis, de asielcrisis, de boerencrisis, de inflatiecrisis, de arbeidsmarktcrisis, we tuimelen van de ene crisis in de andere. In februari brak de oorlog in de Oekraïne uit. Een schok voor Europa, want een oorlog op het continent leek toch iets van de vorige eeuw. De oorlog heeft verregaande gevolgen voor onze energierekening, de aanlevering van goederen en onze bewustwording dat veiligheid relatief is.

De oorlog heeft wereldwijd verstrekkende gevolgen en dus ook voor Gambia. Zonnebloemolie, een belangrijke basisbehoefte in Gambia, is net als in Europa fors in prijs gestegen, de aanvoer van meel heeft onder druk gestaan wat de prijs heeft opgevoerd en benzine en diesel is een tijd niet of nauwelijks verkrijgbaar geweest. In 2021 was de inflatie al torenhoog en deze trend heeft zich in 2022 voortgezet. Een zak rijst is van 1200 Dalasi gestegen naar 1850 Dalasi. In Gambia is geen financiële steun vanuit de overheid, mensen zijn op elkaar aangewezen. Hoe moeilijk het leven in Gambia ook is, de mensen blijven positief!

En dat zijn wij ook. Het was weer geen makkelijk jaar voor onze stichting. Elke dag opnieuw zien we mensen die proberen te overleven en we zien hoe moeilijk dat is. En ook wij hebben last van de inflatie en de vele crisissen die Europa kent. Het toerisme is weer mondjesmaat op gang gekomen, maar we zien dat toeristen ook wegblijven, want de schoorsteen in Europa moet letterlijk blijven roken.

Met trots kan ik zeggen dat we ook in 2022 weer keihard hebben gewerkt aan onze doelen. Claudette en haar team in Gambia laten zich niet afleiden door alles wat er in de wereld gebeurt en gaan elke dag weer gestaag door. Elke dag kent nieuwe uitdagingen en elke dag worden deze weer overwonnen.

We hebben het jaarverslag weer met veel plezier geschreven, het is altijd prettig om terug te kijken en onze resultaten voor u op papier te zetten.

We wensen u heel veel leesplezier!

Namens het bestuur van Stichting Care for Natural,
Maaike van Leeuwestijn
(Voorzitter)
8 mei 2023

Jaarverslagen

Hieronder de linkjes naar de beschikbare jaarverslagen:

Reacties zijn gesloten.