Publicaties

Wij werken allen met passie aan onze droom om meer en meer vrouwen in Gambia te kunnen voorzien van een stabiel inkomen. We trachten dit te bereiken door onze inzichten en productkennis te combineren met de kunde van de lokale bevolking, met als doel de bevolking in Gambia het ‘goud’ van de natuur te laten ontdekken en hen te helpen er productief, maar tegelijkertijd ook respectvol gebruik van te maken. Naarmate de stichting meer bekendheid krijgt zijn we in staat om meer vrouwen te begeleiden. We zijn dus nog lang niet klaar! En we hebben u daarbij nodig.

 

Zonder uw steun kan onze stichting niet bestaan. Wij zijn ons heel goed bewust dat de behaalde en te behalen doelen van Care for Natural het resultaat zijn van teamwerk. En dat team bestaat niet alleen uit het bestuur, de dagelijks actief betrokkenen in zowel Gambia als Nederland en de vrouwen in Gambia om wie het uiteindelijk allemaal draait, maar ook u als sponsor van deze mooie stichting. Wij willen u dan ook o.a. middels het jaarverslag op een transparante wijze meenemen in de behaalde resultaten en de daarvoor ondernomen activiteiten.

Een concreet en up-to-date overzicht van de tot nu toe behaalde resultaten is altijd terug te vinden op de pagina met gerealiseerde projecten en gerealiseerde acties. Daarnaast hebben wij ideeën in overvloed voor nieuwe projecten en nieuwe acties soms nood gebonden en onverwacht, maar meestal ontstaan vanuit een structureel toekomstperspectief.

 

Jaarverslag in het algemeen

Stichting Care for Natural brengt ieder jaar rond maart een jaarverslag uit. Dit verslag bevat tenminste de Jaarrekening in de vorm van een Balans en een Winst en Verlies overzicht, aangevuld met de toelichting. De Jaarrekening heeft betrekking op de activiteiten in de voorgaande periode van 1 januari tot en met 31 december.

 

Introductie jaarverslag 2017

Hieronder vindt u de link naar het jaarverslag van Stichting Care for Natural. Met dit jaarverslag geeft het bestuur inzicht in het financiële jaar 2017.

In dit jaarverslag zult u zien dat, terwijl 2016 al een van onze sterkste jaren was, met destijds een inkomstengroei van 38%, het jaar 2017 een absoluut topjaar is geweest. In 2017 hebben wij ten opzichte van 2016 een inkomstengroei mogen zien van maar liefst 262% en hebben wij tevens onze rechtstreekse bestedingen aan onze doelstellingen zien groeien met 262%. Daarnaast hebben wij onze lasten, zoals administratiekosten, verzekeringen en internetkosten met ruim 39% naar beneden kunnen brengen.

Nog een leuk feitje om te delen: aan het einde van 2017 zagen wij dat onze totale ontvangen donatiegelden sinds onze oprichting op 18 juni 2010 het magische bedrag van 100.000 euro bereikte. We zijn dan ook trots op uw enorme betrokkenheid bij de stichting en waar zij voor staat.

We hopen dat de enorme instroom van donatiegelden in 2017 verder zal gaan groeien in 2018 en ons een nog grotere speelruimte zal gaan bieden om goede plannen in de praktijk te gaan brengen. We beseffen ons echter wel degelijk dat 2017 qua ontvangen gelden een droomjaar was en we er niet direct van uit moeten gaan dat dit ook weer mogelijk is in 2018. Maar we hopen dat we in 2018 samen met u weer een aantal belangrijke verbeteringen kunnen bieden voor de vrouwen in Gambia. Wij zijn in ieder geval ieder jaar weer enorm blij dat we iets hebben kunnen doen dat bijdraagt aan de verbetering en groei in dit relatief kleine strookje land in dat enorme Afrika.

 

 

Jaarverslagen

Hieronder de linkjes naar de beschikbare jaarverslagen:

 

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.