Publicaties

Wij werken allen met passie aan onze droom om meer en meer vrouwen in Gambia te kunnen voorzien van een stabiel inkomen. We trachten dit te bereiken door onze inzichten en productkennis te combineren met de kunde van de lokale bevolking, met als doel de bevolking in Gambia het ‘goud’ van de natuur te laten ontdekken en hen te helpen er productief, maar tegelijkertijd ook respectvol gebruik van te maken. Naarmate de stichting meer bekendheid krijgt zijn we in staat om meer vrouwen te begeleiden. We zijn dus nog lang niet klaar! En we hebben u daarbij nodig.

Zonder uw steun kan onze stichting niet bestaan. Wij zijn ons heel goed bewust dat de behaalde en te behalen doelen van Care for Natural het resultaat zijn van teamwerk. En dat team bestaat niet alleen uit het bestuur, de dagelijks actief betrokkenen in zowel Gambia als Nederland en de vrouwen in Gambia om wie het uiteindelijk allemaal draait, maar ook u als sponsor van deze mooie stichting. Wij willen u dan ook o.a. middels het jaarverslag op een transparante wijze meenemen in de behaalde resultaten en de daarvoor ondernomen activiteiten.

Een concreet en up-to-date overzicht van de tot nu toe behaalde resultaten is altijd terug te vinden op de pagina met gerealiseerde projecten en gerealiseerde acties. Daarnaast hebben wij ideeën in overvloed voor nieuwe projecten en nieuwe acties soms nood gebonden en onverwacht, maar meestal ontstaan vanuit een structureel toekomstperspectief.

Jaarverslag in het algemeen

Stichting Care for Natural brengt ieder jaar rond maart een jaarverslag uit. Dit verslag bevat tenminste de Jaarrekening in de vorm van een Balans en een Winst en Verlies overzicht, aangevuld met de toelichting. De Jaarrekening heeft betrekking op de activiteiten in de voorgaande periode van 1 januari tot en met 31 december.

Introductie jaarverslag 2023

“Wat heerlijk om weer te mogen schrijven over wat we in 2023, samen met u, hebben mogen realiseren in Gambia! Met alles wat er in de wereld gebeurt en de toenemende instabiliteit en onzekerheid, vinden wij het een voorrecht dat we elke dag weer mogen werken aan onze projecten en mensen mogen inspireren om het leven in het kleinste land van Afrika elke dag een beetje beter te maken. Dat is niet makkelijk, want waar mensen in het rijke Westen het in veel gevallen elke dag moeilijker krijgen, zo geldt dat des te meer in Gambia. De inflatie is nog steeds torenhoog en de salarissen stijgen geenszins mee. Berichtten we vorig jaar nog dat de prijs van een zak rijst was gestegen naar 1850 Dalasi (ongeveer €25,-), nu moet de bevolking ruim 2200 Dalasi (ongeveer €30,-) neertellen voor een zak rijst! Transportkosten nemen toe, huurprijzen stijgen, de energievoorziening is onstabiel en het is wachten op de volgende prijsstijging van andere basisvoorzieningen zoals brood, rijst en olie. Met een gemiddeld maandsalaris van 4000 Dalasi is de maand voor Gambianen altijd veel te lang.

Wij kunnen nog veel leren van de Gambianen: hoe zwaar het leven ook is, hoe moeilijk het is om je familie goed te onderhouden en je kinderen met iets in hun buik en fatsoenlijk in hun uniform naar school te sturen, de Gambianen zijn altijd positief en maken er elke dag weer het beste en zoveel mogelijk een feestje van!

En dat doen wij ook! Claudette en haar team hebben elke dag weer uitdagingen die van tevoren niet te voorspellen zijn en hoe moeilijk ook, er wordt altijd een oplossing gevonden. Met een lach en soms een traan, maar altijd eindigend met een lach!

We zijn trots op het afgelopen jaar. Een mooi jaar waarin we opnieuw stappen hebben gemaakt richting zelfredzaamheid en behoud van de natuur. En waarin we mensen hebben kunnen inspireren hoe we samen elke dag de wereld en dan vooral Gambia een beetje mooier kunnen maken. Soms met één stap vooruit en twee stappen terug, maar uiteindelijk met winst!

Graag nemen we u in dit jaarverslag mee in wat we hebben mogen realiseren dit jaar. Dit hebben we alleen kunnen doen door de financiële en mentale steun van onze sponsoren, belangstellenden en iedereen die de Gambiaanse bevolking en onze stichting een warm hart toedraagt!”

We wensen u heel veel leesplezier!
Namens het bestuur van Stichting Care for Natural,

Maaike van Leeuwestijn

(Voorzitter)

22 mei 2024

Jaarverslagen

Hieronder de linkjes naar de beschikbare jaarverslagen:

Reacties zijn gesloten.