Publicaties

Wij werken allen met passie aan onze droom om meer en meer vrouwen in Gambia te kunnen voorzien van een stabiel inkomen. We trachten dit te bereiken door onze inzichten en productkennis te combineren met de kunde van de lokale bevolking, met als doel de bevolking in Gambia het ‘goud’ van de natuur te laten ontdekken en hen te helpen er productief, maar tegelijkertijd ook respectvol gebruik van te maken. Naarmate de stichting meer bekendheid krijgt zijn we in staat om meer vrouwen te begeleiden. We zijn dus nog lang niet klaar! En we hebben u daarbij nodig.

Zonder uw steun kan onze stichting niet bestaan. Wij zijn ons heel goed bewust dat de behaalde en te behalen doelen van Care for Natural het resultaat zijn van teamwerk. En dat team bestaat niet alleen uit het bestuur, de dagelijks actief betrokkenen in zowel Gambia als Nederland en de vrouwen in Gambia om wie het uiteindelijk allemaal draait, maar ook u als sponsor van deze mooie stichting. Wij willen u dan ook o.a. middels het jaarverslag op een transparante wijze meenemen in de behaalde resultaten en de daarvoor ondernomen activiteiten.

Een concreet en up-to-date overzicht van de tot nu toe behaalde resultaten is altijd terug te vinden op de pagina met gerealiseerde projecten en gerealiseerde acties. Daarnaast hebben wij ideeën in overvloed voor nieuwe projecten en nieuwe acties soms nood gebonden en onverwacht, maar meestal ontstaan vanuit een structureel toekomstperspectief.

Jaarverslag in het algemeen

Stichting Care for Natural brengt ieder jaar rond maart een jaarverslag uit. Dit verslag bevat tenminste de Jaarrekening in de vorm van een Balans en een Winst en Verlies overzicht, aangevuld met de toelichting. De Jaarrekening heeft betrekking op de activiteiten in de voorgaande periode van 1 januari tot en met 31 december.

Introductie jaarverslag 2020

Jaarverslag 2020 – Het jaar 2020 gaat de geschiedenis in als het jaar waarin Corona de wereld op zijn kop zette. In maart 2020 werd in Nederland de zogenaamde intelligente lockdown afgekondigd en vanaf dat moment leven we van persconferentie naar persconferentie.

Ook in Gambia heeft Corona keihard toegeslagen. Niet in termen van besmettingen en ziekenhuisopnames, maar vanwege de grote neveneffecten van de wereldwijde coronacrisis. Het toerisme ligt volledig stil en dat is funest voor een land waar meer dan 50 % van de bevolking afhankelijk is van de inkomsten uit het toeristenseizoen. In “normale” tijden hebben de mensen het al zwaar genoeg, de coronacrisis maakt het leven voor de Gambiaanse bevolking elke dag moeilijker.

Als stichting zien wij dagelijks hoe zwaar de impact van de coronacrisis is in Gambia. We proberen daar waar we kunnen de mensen te helpen en we ervaren hoe ontwikkelingswerk weer teruggaat naar de basis, namelijk het helpen in het voorzien in de basisbehoefte. Dankzij veel giften hebben we meer dan 350 gezinnen kunnen voorzien van rijst, olie, bonen en eieren. Maar we willen graag verder met onze missie: het creëren van zelfredzaamheid onder de bevolking. Gelukkig hebben we, dankzij alle sponsoren en donateurs en de onuitputtelijke inzet van Claudette en haar team in Gambia, ook in 2020 weer verder kunnen bouwen aan de ontwikkeling van onze projecten. Wij denken graag positief en vooruit en hebben ook voor dit jaar weer nieuwe initiatieven en ideeën om onze projecten verder uit te bouwen. In dit jaarverslag nemen wij u mee in onze realisaties van 2020 en kijken we samen met u vooruit naar 2021. Want één ding is zeker: we hebben ons nog nooit laten leiden door tegenslagen en ook Corona laat ons niet bij de pakken neerzitten! Vol enthousiasme kijken we uit naar 2021 en de verdere toekomst en we hopen dat wij weer mogen rekenen op de steun van iedereen die onze stichting een warm hart toedraagt.

We hebben dit jaarverslag met plezier geschreven en we kijken terug op een roerig, maar vooral ook weer mooi en succesvol jaar. Namens het bestuur van Stichting Care for Natura! wens ik u veel leesplezier!

Jaarverslagen

Hieronder de linkjes naar de beschikbare jaarverslagen:

Reacties zijn gesloten.