Publicaties

Wij werken allen met passie aan onze droom om meer en meer vrouwen in Gambia te kunnen voorzien van een stabiel inkomen. We trachten dit te bereiken door onze inzichten en productkennis te combineren met de kunde van de lokale bevolking, met als doel de bevolking in Gambia het ‘goud’ van de natuur te laten ontdekken en hen te helpen er productief, maar tegelijkertijd ook respectvol gebruik van te maken. Naarmate de stichting meer bekendheid krijgt zijn we in staat om meer vrouwen te begeleiden. We zijn dus nog lang niet klaar! En we hebben u daarbij nodig.

Zonder uw steun kan onze stichting niet bestaan. Wij zijn ons heel goed bewust dat de behaalde en te behalen doelen van Care for Natural het resultaat zijn van teamwerk. En dat team bestaat niet alleen uit het bestuur, de dagelijks actief betrokkenen in zowel Gambia als Nederland en de vrouwen in Gambia om wie het uiteindelijk allemaal draait, maar ook u als sponsor van deze mooie stichting. Wij willen u dan ook o.a. middels het jaarverslag op een transparante wijze meenemen in de behaalde resultaten en de daarvoor ondernomen activiteiten.

Een concreet en up-to-date overzicht van de tot nu toe behaalde resultaten is altijd terug te vinden op de pagina met gerealiseerde projecten en gerealiseerde acties. Daarnaast hebben wij ideeën in overvloed voor nieuwe projecten en nieuwe acties soms nood gebonden en onverwacht, maar meestal ontstaan vanuit een structureel toekomstperspectief.

Jaarverslag in het algemeen

Stichting Care for Natural brengt ieder jaar rond maart een jaarverslag uit. Dit verslag bevat tenminste de Jaarrekening in de vorm van een Balans en een Winst en Verlies overzicht, aangevuld met de toelichting. De Jaarrekening heeft betrekking op de activiteiten in de voorgaande periode van 1 januari tot en met 31 december.

Introductie jaarverslag 2021

Jaarverslag 2021 – Dit was een jaar waarin Corona nog steeds wereldwijd grote impact had. Ondanks het wereldwijde grootschalige vaccinatieprogramma, is Corona nog niet onder controle. Gambia is gelukkig gespaard gebleven in termen van veel coronabesmettingen. De neveneffecten zijn echter nog steeds dagelijks zichtbaar. In een land waar van hand naar mond wordt geleefd en het in normale tijden al dagelijks overleven is, betekenen weinig tot geen toeristen, die geld binnen brengen, én de wereldwijd stijgende prijzen elke dag weer grotere uitdagingen voor de bevolking van Gambia. De uitzichtloosheid neemt meer en meer toe en daarmee ook de afhankelijkheid van buitenlandse particulieren, stichtingen en NGO’s. Het aantal, voornamelijk mannen, dat voor de illegale route naar Europa kiest, stijgt dagelijks.
Het bereiken van ons ultieme doel, het creëren van zelfredzaamheid, wordt elke dag een grotere uitdaging.

Zoals u ons kent, laten we ons hierdoor niet leiden en hebben we in 2021 elke uitdaging weer aangepakt en heeft Claudette samen met haar team in Gambia bergen met werk verzet. We hebben onze doelstellingen voor 2021 behaald, ondanks, of misschien juist wel dankzij, alle tegenslagen die wij zijn tegengekomen. Want ook nu is weer gebleken: we zijn veerkrachtig, innovatief, flexibel en creatief. We werken hard en we werken samen en laten ons niet van de wijs brengen. In dit jaarverslag nemen wij u mee in de uitdagingen die we zijn tegengekomen en vertellen wij u met veel trots wat wij hebben mogen bereiken in 2021. We kijken terug op een lastig maar vooral mooi en succesvol jaar!

We hebben dit jaarverslag met veel plezier geschreven en hopen dan ook dat u hier veel leesplezier en inspiratie in op doet. Wij zijn dankbaar voor uw steun en hopen ook dit jaar weer op u te kunnen rekenen!

Namens het bestuur van Stichting Care for Natural,
Maaike van Leeuwestijn
(Voorzitter)
14 maart 2022

Jaarverslagen

Hieronder de linkjes naar de beschikbare jaarverslagen:

Reacties zijn gesloten.