Publicaties

Wij werken allen met passie aan onze droom om meer en meer vrouwen in Gambia te kunnen voorzien van een stabiel inkomen. We trachten dit te bereiken door onze inzichten en productkennis te combineren met de kunde van de lokale bevolking, met als doel de bevolking in Gambia het ‘goud’ van de natuur te laten ontdekken en hen te helpen er productief, maar tegelijkertijd ook respectvol gebruik van te maken. Naarmate de stichting meer bekendheid krijgt zijn we in staat om meer vrouwen te begeleiden. We zijn dus nog lang niet klaar! En we hebben u daarbij nodig.

Zonder uw steun kan onze stichting niet bestaan. Wij zijn ons heel goed bewust dat de behaalde en te behalen doelen van Care for Natural het resultaat zijn van teamwerk. En dat team bestaat niet alleen uit het bestuur, de dagelijks actief betrokkenen in zowel Gambia als Nederland en de vrouwen in Gambia om wie het uiteindelijk allemaal draait, maar ook u als sponsor van deze mooie stichting. Wij willen u dan ook o.a. middels het jaarverslag op een transparante wijze meenemen in de behaalde resultaten en de daarvoor ondernomen activiteiten.

Een concreet en up-to-date overzicht van de tot nu toe behaalde resultaten is altijd terug te vinden op de pagina met gerealiseerde projecten en gerealiseerde acties. Daarnaast hebben wij ideeën in overvloed voor nieuwe projecten en nieuwe acties soms nood gebonden en onverwacht, maar meestal ontstaan vanuit een structureel toekomstperspectief.

Jaarverslag in het algemeen

Stichting Care for Natural brengt ieder jaar rond maart een jaarverslag uit. Dit verslag bevat tenminste de Jaarrekening in de vorm van een Balans en een Winst en Verlies overzicht, aangevuld met de toelichting. De Jaarrekening heeft betrekking op de activiteiten in de voorgaande periode van 1 januari tot en met 31 december.

Introductie jaarverslag 2018

In dit jaarverslag zult u lezen dat Care for Natural ook in 2018 weer veel projecten heeft kunnen ondersteunen en uitbouwen dankzij de steun van iedereen die de stichting een warm hart toedraagt. De inkomsten in 2018 zijn met 37 % gedaald ten opzichte van 2017, dit betekent echter niet dat er geen financieel succesvol jaar is afsloten. De grote stijging van inkomsten in 2017 is grotendeels toe te schrijven aan de opening van het Aloë Vera Burn Centre for Children in Mariama Kunda. Het ABCC heeft de stichting, samen met alle andere projecten, in 2018 verder kunnen ontwikkelen en derhalve kan zij 2018 het jaar van consolidatie en innovatie noemen. Dit heeft geresulteerd in verzelfstandiging van een aantal projecten en de ontwikkeling van nieuwe projecten.
Care for Natural is dan ook trots dat zij u een meer dan gezond financieel jaarverslag over 2018 kunnen overhandigen. Dankzij uw steun en de toewijding van het bestuur en ambassadeurs van de stichting is er weer veel bereikt voor de bevolking in dit kleine landje in Afrika.

Jaarverslagen

Hieronder de linkjes naar de beschikbare jaarverslagen:

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.