Imkerij – Honey Bee Educational Centre (HBEC)

De imkerij is onderdeel van ons project Food Security. Het doel van Food Security is een bijdrage te leveren aan voedselzekerheid voor Gambianen die onder de armoedegrens leven. Gezonde voeding en werkgelegenheid zijn de basis van het creëren van economisch gunstige vooruitzichten. Op de projectlocatie worden voedingsrijke gewassen verbouwd met als doel hoogwaardige vegetarische voedingsmiddelen te produceren. Deze voedingsmiddelen worden zowel ter ondersteuning van goede voeding weggegeven als commercieel verkocht. De winst van de verkoop komt, zoals bij alle projecten van CFN, ten goede aan de verdere ontwikkeling van de charitatieve projecten van CFN. Voor het project Food Security ligt de focus op het herkennen van het natuurlijk potentieel en deze omzetten in activiteiten die bijdragen aan voedselzekerheid en werkgelegenheid, met het uiteindelijke doel dat het een zelfvoorzienend project wordt.

De stichting wil de imkerij verder professionaliseren door een educatieve honingverwerkingsunit te bouwen en te investeren in het opleiden en trainen van imkers, het Honey Bee Educational Centre (HBEC). We hebben een prachtig terrein voor de bijen, we bouwen onze 23 volken langzaam verder uit. Ons doel is om 80 bijenkasten te halen. De geproduceerde honing wordt verkocht en komt ten goede aan de verdere ontwikkeling van de charitatieve projecten van CFN.

Door verdere professionalisering van de imkerij creëren we werkgelegenheid, zelfredzaamheid, verdere verspreiding van kennis en een hogere honingproductie wat ten goede komt aan een gezonde voedselvoorziening. Daarnaast en minstens zo belangrijk: bijen hebben een belangrijke rol in het behoud van de natuur en in de productie van voedingsmiddelen. Het vervangen van de houten bijenkasten door betonnen bijenkasten betekent ook geen extra houtkap voor de productie van de bijenkasten. Ook dat is het doel van CFN: het behoud en het beschermen van de natuur!

 

Reacties zijn gesloten.