Privacy

Privacybeleid

Wie zijn we

Wij zijn een stichting werkzaam in Nederland en Gambia met als doel: de ideeën, het werk en de activiteiten van het in Gambia gevestigde bedrijf & trainingscentrum Care for Natural met middelen te ondersteunen. Het creëren van werk staat hierbij centraal.

Welke persoonlijke gegevens we registreren en waarom we die registreren

Stichting Care for Natural registreert gegevens zoals:

Naam, adres, postcode, woonplaats, emailadres, leeftijd (enkel bij het aanvragen van een excursie in verband met het programma) en rekeningnummer. Van potentiele vrijwilligers vragen wij een curriculum vitae en een Verklaring Omtrent Gedrag. Deze worden bewaard conform de wettelijke bewaartermijn.

Alle geregistreerde gegevens worden enkel en alleen gebruikt voor het doel waarvoor zij geregistreerd zijn namelijk: het versturen van nieuwsbrieven, het onderhouden van contact en het ontvangen van donaties.

Reacties
Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.
Cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Indien je een account hebt en je logt in op deze site, slaan we een tijdelijk cookie op om te bepalen of jouw browser cookies accepteert. Dit cookie bevat geen persoonlijke data en wordt weggegooid zodra je je browser sluit.

Met wie we jouw data delen

Stichting Care for Natural deelt geen data met derden, derden verwerken derhalve geen persoonsgegevens van Stichting Care for Natural

Hoe lang we jouw data bewaren

Alle data wordt bewaard volgens de volgende bewaartermijnen:

Na 7 jaar, nadat de begunstiger zijn machtiging heeft stop gezet en geen post van Stichting Care for Natural wenst te ontvangen, in verband met de wettelijke bewaartermijn van financiële documenten;

Na 2 jaar, nadat de begunstiger heeft aangegeven geen donaties/schenkingen te gaan doen (hierbij is geen sprake van een machtiging maar betaling/schenking via eigen acceptgiro’s of overboeking) en geen post meer van Stichting Care for Natural wenst te ontvangen;

Binnen 1 maand na het uitoefenen van het recht op verwijdering;

Bij gerichte vacatures voor betaald werk en vrijwilligerswerk, na 4 weken na afronding van de sollicitatieprocedure. Stichting Care for Natural informeert de sollicitanten hierover per mail. Wanneer de sollicitant/kandidaat het op prijs stelt de gegevens pas na 6 maanden te laten verwijderen, dan moet hij/zij hiervoor expliciet toestemming geven in de mail.

Na 6 maanden bij overige aanmeldingen voor vrijwilligerswerk, stageplaats en open sollicitatie.

Welke rechten je hebt over je data

Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achter gelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke gegevens die we van je hebben, inclusief alle gegevens die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we van je hebben verwijderen. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.

Jouw contactinformatie

Stichting Care for Natural

Nieuwstraat 219

7311 BN Apeldoorn

06-82829119

Aanvullende informatie

Hoe we jouw data beveiligen
Je data is opgeslagen in onze eigen database welke op de meest betrouwbare manier is beveiligd en wordt niet gedeeld met derden.

Welke datalek procedures we geïmplementeerd hebben

Een datalek wordt direct gemeld door de voorzitter van Stichting Care for Natural bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De betrokkenen worden persoonlijk geïnformeerd door de voorzitter van Care for Natural.

Van welke derde partijen we data ontvangen

Stichting Care for Natural ontvangt geen data van derden.

Wat voor geautomatiseerde besluiten we nemen en profilering we doen met gebruikersgegevens

Stichting Care for Natural neemt geen geautomatiseerde besluiten en doet geen profilering met gebruikersgegevens

Privacyverklaring

Stichting Care for Natural legt gegevens vast zoals naam, adres, woonplaats, emailadres en overige gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het donateurschap (lidmaatschap) of de verwerking van een eenmalige gift. Wij verstrekken uw gegevens uitsluitend aan partijen die diensten voor onze stichting uitvoeren, zoals drukkers voor het afdrukken van acceptgiro’s en etiketten en banken voor de verwerking van incassomachtigingen, en alleen die gegevens die voor de betreffende verwerking noodzakelijk zijn. Alle aan ons toevertrouwde informatie wordt door ons en door onze leveranciers vertrouwelijk behandeld. Uw emailadres wordt uitsluitend gebruikt om informatie te sturen die onze stichting betreffen zoals nieuwsbrieven over gestarte en afgesloten projecten.

Uw gegevens worden alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

U kunt zich te allen tijde afmelden als donateur. Stuur daarvoor een mail aan secretariscarefornatural@gmail.com. Ook adreswijzigingen en andere wijzigingen kunt u doorgeven aan ons secretariaat. Stichting Care for Natural zorgt voor een goede en passende beveiliging (zowel technisch als fysiek) van de aan haar toevertrouwde persoonsbestanden. Care for Natural maakt geen gebruik van cookies.

Reacties zijn gesloten.