Project Food Security

Om de missie en visie, het creëren van banen en zelfredzaamheid, van de stichting verder uit te bouwen en een bijdrage te leveren aan het creëren van voedselveiligheid (food security) heeft Claudette een stuk uitgeput land aangekocht. Dit stuk land grenst aan de projectlocatie in Mariamakunda wat betekent dat we de projectlocatie fors gaan uitbreiden.

Op dit perceel hebben ruim twee hectare te geplant met twee voedingsrijke gewassen om daarvan hoogwaardige vegetarische voedselproducten te produceren voor de Gambiaanse schoolkinderen en hun families. Verder komen er een aantal perken met gewassen die hier wel bekend zijn, maar die door ontbossing zeldzamer worden en daardoor steeds duurder worden. Op deze manier willen we onze bevolking het voorbeeld geven om zelf deze gezonde gewassen te verbouwen op hun landjes.

Hiermee wensen wij tientallen banen op korte en langere termijn te realiseren en willen we een innovatief project creëren waarin actief wordt samengewerkt met onze mensen hier om bestaande mogelijkheden uit te bouwen tot georganiseerde activiteiten.

Naast werkgelegenheid zoeken we ook naar samenwerkingsmogelijkheden om de positie van plaatselijke ondernemers te versterken. Bijvoorbeeld door koeienmest van een boer te kopen, hierdoor kan hij voedsel voor zijn vee kopen in plaats van dit los te laten lopen om te grazen. Of een gehandicapte timmerman met dertig jaar ervaring klusjes geven. Dan kan hij met wat hij nog wel kan, zijn gezin kan blijven ondersteunen. Of mensen ergonomische werkwijzen laten zien waardoor zij lichamelijk minder schade ondervinden. Praktische voorlichting geven, bijvoorbeeld zoals iets simpels als voldoende water drinken. Onze werklieden en tuinvrouwen weten niet dat veel water drinken goed voor hen is. Zo zijn er nog honderden kleine maar belangrijke zaken die ontwikkeling in de weg staan, maar geen naam hebben. Zaken waar we graag door middel van ons Food Securityproject aandacht aan willen geven. U ook?

Doelstelling project

Gebrek aan werkgelegenheid in West Afrika is een urgent probleem dat de stabiliteit van het land negatief kan beïnvloeden en oorzaak is voor de aanhoudende exodus van jongeren naar Europa. Voedselzekerheid is een mondiaal probleem. Naast de biljoenen mensen die hongerlijden door voedseltekort, lijden biljoenen anderen aan verborgen honger. Hun dagelijks voedsel is eenzijdig en bevat geen of nauwelijks proteïne,  vitamines en mineralen die nodig zijn om gezond te blijven. Met name in Gambia is een dreigende situatie ontstaan gezien de achterstand die het land heeft na 22 jaar dictatorschap. De huidige regering lijkt er vooralsnog niet in te slagen om zorg te dragen voor voedselzekerheid voor de bevolking. Stichting Care for Natural maakt zich ernstige zorgen en wil graag een bijdrage leveren om de voedselveiligheid en werkgelegenheid voor de bevolking te realiseren en te stimuleren. Wij willen dit bewerkstelligen door voedingsrijke gewassen te planten op het nieuw aangekochte land om daarvan hoogwaardige vegetarische voedingsmiddelen te produceren.  Een deel hiervan zal commercieel vermarkt worden, de winst hiervan komt – net zoals alle andere producten van de stichting – ten goede aan de charitatieve projecten van de Stichting Care for Natural. Voor het project Food Security ligt de focus op ondersteuning van scholen bij het geven van voorlichting over gezond voedsel, het beschikbaar maken van gezonde maaltijden aan schoolkinderen, het voorlichten van vrouwen over het bereiden van gezond voedsel (de gemiddelde laagopgeleide Gambiaanse huisvrouw is zich niet bewust van wat een gezonde, voedzame maaltijd inhoudt). Zodra dit project gerealiseerd is, willen wij ons langdurig gaan focussen op het verbeteren van voedselzekerheid door haar ecologisch duurzame voedselproductie te verhogen en door het doordringen van de lokale bevolking van het belang van gezond eten door middel van educatie. Werkgelegenheid zal hierdoor duurzaam meegroeien. Naar verwachting zullen andere organisaties geïnspireerd door dit innovatieve project, dit project kopiëren en kunnen zij zowel zaaimateriaal als kennis van praktijkzaken komen inwinnen. In het verleden is dat de kracht gebleken van de CFN-projecten: het inspireren van anderen door een eenvoudig te kopiëren voorbeeld in werking te stellen en er te zijn.

Duurzame gewassen voor Food Security

 • Pigeon pea (cajanus cajan) op 1,2 hectare. Dit voedzame gewas lijkt op grote schaal een oplossing te kunnen bieden voor het verborgen hongerprobleem in Afrika. Deze bonenboom, die jarenlang jaarlijks meer bonen geeft, groeit op arme grond en heeft weinig water nodig. Daarnaast produceert de bonenboom stikstof waardoor de arme grond weer vruchtbaar wordt. Tenslotte heeft de boom door zijn vele blad een zeer positieve invloed op de co2-materie, is het blad zeer bruikbaar als hoogwaardig veevoeder en zijn de gele bloemetjes een traktatie voor bijen.
 • Moringa Oleifera op 1,2 hectare. Moringa is een van de meest voeding rijke planten ter wereld waarvan in het blad een buitengewoon hoge voedingswaarde bevat. Zowel het blad als de olie worden steeds populairder in het Westen, de zogenaamde superfoods en zij genieten grote, internationale bekendheid. De werkzame stoffen van de Moringa worden in veel ontwikkelingslanden al gebruikt als voedingssupplement bij ondervoeding. Dit bewustzijn is in Gambia nog niet geland. Door onze basisstructuur is het mogelijk om dit product te bereiden voor zowel commerciële als charitatieve doeleinden.

Door de teelt van deze 2 bomen kunnen we tevens uitbreiden in het aantal bijenkassen:

 • Honderd bijenkassen. De bijen kunnen genieten van de vele bloemetjes in de bloeiende Pigeon peas en Moringa. Honing kent veel toepassingen. Bijen worden wereldwijd bedreigd, wat directe dreiging oplevert voor voortbestaan van de mensheid. De vierduizend vierkante meter jong, reeds bestaand bos, is een walhalla gebleken voor de huidige bijenbevolking. Door de aanplant van Moringa en Pigeon pea wordt de kwaliteit van de bijenhoning zo subliem dat hiervan een helende zalf voor het behandelen van brandwonden bij kinderen kan worden ontwikkeld voor het nabij gelegen brandwondenbehandelcentrum.

Ondersteunende projecten: Voluntourism

Het project van Food Security is zo veelomvattend dat er ondersteunende projecten nodig zijn om de benodigde financiële middelen bij elkaar te krijgen en alle nieuwe werknemers voldoende te begeleiden in hun opleiding tot professional in de praktijk. Het duurzaam trainen van mensen is een zeer arbeidsintensief en langdurig proces, wil het blijvend verandering bewerkstelligen dan is een continuïteit van een routine belangrijk. Omdat daarvoor onvoldoende mensen van een geschikt opleidingsniveau beschikbaar zijn, is hiervoor onder andere het initiatief ‘Voluntourism ’ ontstaan. Met deze ondersteunende project vorm willen wij een voorbeeld neerzetten hoe gezamenlijk met de juiste focus en kennis van elkaar, een doel bereikt kan worden. De lokale bewoner profiteert van de specifieke kennisoverdracht van de vrijwilliger, de vrijwilliger ervaart hoe het is te werken in Afrika en leert de Gambiaanse cultuur en problematiek van binnenuit kennen. Om de juiste hulp en vooruitgang te kunnen bieden, is de kennis van de lokale cultuur en zijn de drijfveren van de lokale bevolking cruciaal om een grote slagingskans te creëren. Tevens is er een gewenste bijkomstigheid dat deze vrijwilligers met gedegen kennis van ontwikkelingswerk aan de grond, een goed platform van kennis en inzichten mee terug kunnen nemen naar Europa en daar in te zetten. Wij hopen dit met ons ‘Voluntourism’ te bereiken.

Gewenste output project Food Security en Voluntourism

 • Het opleiden van jonge professionals in praktijk door voortdurende begeleiding met een breed netwerk van kennis en resources van de Voluntoeristen .
 • Het opleiden van al dan niet geschoolde personen zodat zij de geleerde kennis kunnen over dragen.
 •  Ruim 1 hectare bonenplantage
 • Ruim 1 hectare Moringaplantage
 • Ruim 2500m2 jong bos op natuurlijke wijze laten verwilderen
 • Vermeerdering van Aloe Vera’s om de groeiende vraag te kunnen honoreren
 • Kleinschalige perken met hier bekende, slechts in het wild groeiende,  medicinale planten
 • Opschalen van de huidige 25 naar op den duur 100 bijenkassen
 • Jaarlijks +/- 1000kg ecologische en duurzame geproduceerde bonenproducten  voor commerciële en charitatieve doeleinden
 • Opbouwend in vier jaar, jaarlijks +/- 4000kg ecologische en duurzame geproduceerde Moringa-Oleifera  bladproducten voor commerciële ( export) en charitatieve doeleinden
 • Samenwerking met kleine boeren die koeien houden
 • Samenwerking met kleine farms die kippen houden
 • Jaarlijks +/- 700liter honing, groeiend in liters naarmate de kassen gaan uitbreiden
 • Fulltime banen voor imkers en productiemedewerkers
 • Hoogwaardige grondstoffen voor o.a. waardevolle cosmeticaproducten ( brandwondencrème van honing en bijenwas )
 1. Integratie : een praktisch boekje  “How to help with respect” om vrijwilligers niet de belerende maar juist coöperatieve houding te leren , digitaal beschikbaar voor iedereen.
 • Voedingsvoorlichting voor scholen en vrouwengroepen (door o.a. workshops en het maken van educatieve posters over gezonde voeding en het lesgeven aan vrouwengroepen hoe een gezonde maaltijden voor te bereiden)
 • Meer inkomsten van minimaal 200 lokale vrouwen.
 • Toename besef van lokale gemeenschappen van groeiende wereldbevolking en belang over en van gezond en voedzaam voedsel
 • Bescherming van in Afrika bedreigde flora en fauna
 • Verspreiding kennis brandwondenbehandelmethode met Aloë Vera bij zowel (nationale én internationale) gezondheidscentra als de lokale bevolking
 • Een informatiecentrum en  medicinale tuin, waarin de nadruk ligt op het zelf behandelen van gezondheidsproblemen, brandwondjes, door het bereiden van voedzame maaltijden. Te bezoeken door vrouwengroepen, schoolkinderen en geïnteresseerde lokale bevolking
 • Een nieuwe, unieke excursie voor toeristen, zodat Gambia op minder hulpeloze en negatieve  wijze op de kaart komt te staan.
 • Uitgeputte landbouwgrond wordt door het planten van de juiste gewassen weer gezond gemaakt.
 • Van het Moringablad een organisch voedingssupplement voor de planten maken. Dit voorbeeld kan iedereen kopiëren. De lokale tuinvrouwen kunnen hierdoor hun eigen oogst eenvoudig verhogen, het gebruik van pesticiden achterwege laten en uitgeputte landbouw grond weer bruikbaar maken.
 • Van de Moringazaden een zeer hoogwaardige olie te maken, waarnaar de vraag  op de internationale markt onverzadigbaar is. 
 • Het koppelen van kennis van internationale senioren (die hier in Afrika nog zo bruikbaar is !)   aan kennis van de nieuwe generaties onderzoekers en stagiaires, omdat ze elkaar complementeren. Hun enthousiasme en netwerken zijn van bijzonder belang.
 • Door het land met een muur te omheinen, dat nodig is om het te beschermen, raakt het klein wild en kruipend gedierte ingesloten. Om dit te compenseren zorgen we ervoor dat er in het bosgedeelte een watervoorziening komt voor de natuurlijke habitat als ook voor bijen .
 • Een voorbeeldfarm creëren waar op eenvoudige wijze een commerciële activiteit de charitatieve projecten kan voortzetten. Hiermee wordt de verzelfstandiging van het project geborgd voor de toekomst.

Benodigd voor de uitvoering van het project Food Security

 • Omheining van het terrein door middel van een gemetselde muur
 • Watervoorziening door middel van een borehole (grondwaterput), pomp en zonnepanelen
 • Energievoorziening door middel van zonne-energie
 1. Irrigatie en bewerking van het land
 1. Accommodatie voor de huisvesting van de vrijwilligers ( indien nodig met co financiering)
 • Trainen van lokaal personeel in de imkerij
 • Trainen van lokaal personeel, hoe honing te verwerken.
 • Trainen van lokaal personeel hoe equipment te onderhouden.
 • Trainen van lokaal personeel om volgens protocollen te werken
 • Trainen van lokaal personeel hoe objectief en juist te rapporteren en over te dragen.
 • Trainen van lokaal personeel in communicatie voor kennis overdracht
 • Trainen van lokaal personeel in food processing
 • Trainen van lokaal personeel in Organisch bewerken van gewassen , het beschermen van de natuur
 • Trainen van lokaal personeel in Organische planten voedingssupplementen te maken
 • Trainen van lokaal personeel in het omgaan met vrijwilligers
 • Trainen van lokaal personeel om kinderen te onderwijzen, motiveren, stimuleren en op te volgen in de school activiteiten daaropvolgend.
 • Trainen van lokale vrouwen om verpakkingsmaterialen te naaien van Afrikaanse stoffen 
 • Trainen van lokalen om het gebruik van bamboe te integreren in de landbouw om zo houtkap tegen te gaan
 • Vrijwilligersprofielen
 • Een gedegen werving en selectie van vrijwilligers

Wilt u meer weten over dit project of bent of kent u potentiele vrijwilligers die dit project samen met ons succesvol willen maken? Neemt u dan contact met ons op via ons contactformulier.

Wij zullen u middels regelmatige blogs op de hoogte houden van de vorderingen van het project!

Reacties zijn gesloten.