Veelgestelde vragen

Wij hopen op onze website zo duidelijk, transparant en inzichtelijk mogelijk zijn. Daaraan moeten mede onderstaande veelgestelde en beantwoorde vragen een bijdrage leveren.

Noot: Indien er toch nog zaken onduidelijk zijn, neem dan contact met ons op. Mogelijk dat wij deze vragen en antwoorden toe kunnen voegen aan deze pagina.

Bestellen en betalen

Op welke manieren kan ik betalen?

Wij bieden op dit moment de volgende betalingsmogelijkheden:

 • Overboeking
 • iDeal
 • Mister Cash
 • PayPal
 • Bitcoin

Overboeking

Bij deze mogelijkheid is het de bedoeling dat u het te betalen bedrag zelf overmaakt op een door ons vastgesteld rekeningnummer.

iDeal

iDEAL werkt direct samen met tien grote banken in Nederland: ING, ABN AMRO, Rabobank, SNS Bank, Regiobank, Friesland Bank, Triodos, ASN Bank, Van Lanschot, en Knab. Nadat u iDEAL heeft gekozen als betaalwijze wordt door u uw eigen bank geselecteerd. De daadwerkelijke betaling vindt daarna plaats in de vertrouwde omgeving van de website van de bank. In deze omgeving staat de bank garant voor de veiligheid. U bent verzekerd van een transparante transactie, zonder verborgen kosten.

Mister Cash

Mister Cash is gericht op betalingen vanuit België. Het maakt gebruik van een fysieke kaart die gekoppeld is aan een tegoed op een Belgische bankrekening. De kaart kan zowel on- als offline worden gebruikt om mee te betalen. Betalingen via Mister Cash zijn gegarandeerd en lijken daarmee sterk op iDEAL in Nederland. Mister Cash is een grote bekendheid onder Belgische webwinkels én consumenten. Met meer dan 1 miljard betalingen per jaar, is Mister Cash verreweg de populairste manier van betalen in België.

PayPal

PayPal is een online betaalsysteem, dat bij zijn oprichting oorspronkelijk bedoeld was voor betalingen tussen pda’s. PayPal fungeert als intermediair voor online en mobiele betalingen tussen personen onderling, online verkopers en webwinkels. Om te betalen is alleen een e-mailadres nodig. Betalingen kunnen gedaan worden vanaf een bankrekening, creditcard of van ontvangen geld op de PayPal-rekening. Er kan ook geld worden overgeschreven naar een eigen bankrekening.

Bitcoin

Bitcoin is een vorm van elektronisch geld, en tevens de naam van de opensourcesoftware die is ontworpen om dit geld te gebruiken. Dit elektronische geld maakt gebruik van een database verspreid over knooppunten van een peer-to-peer-netwerk om transacties te journaliseren, en maakt gebruik van cryptografie om te voorzien in de nodige beveiliging, zoals dat Bitcoins alleen kunnen worden uitgegeven door de persoon die er eigenaar van is, en nooit meer dan één keer uitgegeven kunnen worden door die eigenaar.

Gaat mijn donatie volledig naar het door mij gekozen project

Wanneer u een van onze projecten steunt, wordt standaard 10% van uw donatie gereserveerd ten behoeve van het noodfonds en dekking van algemene kosten.

Het noodfonds is gericht op acute, maar tijdelijke noodhulp, bij zeer schrijnende situaties. Denk hierbij aan voedselpakketten om ondervoeding tegen te gaan of het onmiddellijk behandelen van brandwonden bij kleine kinderen in de directe omgeving van onze locaties in Gambia.

De reservering ten behoeve van algemene kosten wordt gebruikt om een aantal voor onze activiteiten noodzakelijke kostenposten te verlichten, waarbij u moet denken aan administratie-, transactie-, internet- en marketingkosten.

In geen geval wordt uw donatie gebruikt om persoonlijke kosten binnen de Nederlandse stichting te dekken. Die worden namelijk gedragen door de vrijwilligers en bestuursleden zelf.

 

 

Organisatie

Worden de bij de stichting betrokken personen betaald?

Nee. Stichting Care for Natural is een ongesubsidieerde organisatie, die daarom volledig afhankelijk is van giften en donaties van particulieren en bedrijven. Onze stichting draait daarnaast volledig op de inzet van vrijwilligers. De bestuurders, adviseurs en vrijwilligers die in Nederland diensten aan de stichting verlenen krijgen geen financiele compensatie voor deze werkzaamheden, waardoor alle donaties direct ten goede komen van de activiteiten in Gambia.

Belastingdienst en handelsregistratie

ANBI, wat houdt dat in?

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Om een ANBI te kunnen zijn, moet de organisatie voldoen aan een aantal voorwaarden. Zo moet de organisatie zich voor tenminste 90% inzetten voor het algemeen nut.

Daarnaast mag er geen winst gemaak worden vanuit het geheel van algemeen nuttige activiteiten. Een ANBI mag wél winst maken uit een commerciële activiteit, naast de algemeen nuttige activiteiten, maar de winst uit de commerciële activiteiten moet vervolgens weer ten goede komen aan het algemeen nut.

De organisatie en de mensen die rechtstreeks betrokken zijn, moeten voldoen aan een aantal integriteitseisen.

Noot: Bovenstaande is gebaseerd op tekst van de Belastingdienst.

ANBI: Welke belastingvoordelen zijn van toepassing?

Een ANBI heeft een aantal belastingvoordelen:

 • Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
 • Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.
 • Een ANBI komt in aanmerking voor teruggaaf van energiebelasting.
 • Vrijwilligers die voor een ANBI werken, doen daarmee onder bepaalde voorwaarden een gift aan een ANBI.
 • Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Voor meer informatie ga naar:
http://www.Belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/Belastingdienst/zakelijk/bijzondere_regelingen/goede_doelen/algemeen_nut_beogende_instellingen/welke_belastingvoordelen_heeft_een_anbi

Noot: Bovenstaande is gebaseerd op tekst van de Belastingdienst.

ANBI: Aan welke voorwaarden moet er worden voldaan?

Om aangewezen te worden als ANBI moet de instelling voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • De instelling zet zich voor minstens 90% in voor het algemeen belang. Dit is de 90%-eis.
 • De instelling heeft met het geheel van haar algemeen nuttige activiteiten geen winstoogmerk.
 • De instelling en de mensen die rechtstreeks bij de instelling betrokken zijn, voldoen aan de integriteitseisen.
 • De bestuurders of beleidsbepalers van uw instelling mogen niet over het vermogen van de instelling beschikken, alsof het hun eigen vermogen is. Er moet sprake zijn van gescheiden vermogen.
 • De instelling mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor het werk van de instelling. Daarom moet het eigen vermogen beperkt blijven.
 • De beloning voor bestuurders is beperkt tot een onkostenvergoeding of minimale vacatiegelden.
 • De instelling heeft een actueel beleidsplan.
 • De instelling heeft een redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen.
 • Geld dat overblijft na opheffing van de instelling, wordt besteed aan een ANBI met een soortgelijk doel.
 • De instelling voldoet aan de administratieve verplichtingen.

Voor meer informatie ga naar:
http://www.Belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/Belastingdienst/zakelijk/bijzondere_regelingen/goede_doelen/algemeen_nut_beogende_instellingen/aan_welke_voorwaarden_moet_een_anbi_voldoen/

Noot: Bovenstaande is gebaseerd op tekst van de Belastingdienst.

ANBI: Welke nieuwe voorwaarden zijn vanaf 1 januari 2014 van kracht gegaan?

Vanaf 1 januari 2014 gelden er nieuwe voorwaarden voor een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Vanaf die datum moet een ANBI een aantal gegevens publiceren op een internetsite:

 • De naam van de instelling
 • Is de instelling bij het publiek bekend onder een andere naam dan die in de statuten staat? Dan dienen beide namen gepubliceerd te worden.
 • Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaal nummer
 • Het post- of bezoekadres van de instelling
 • Een duidelijke beschrijving van de doelstelling van de ANBI
 • De hoofdlijnen van het beleidsplan
 • De functie van de bestuurders, zoals aangegeven in de statuten.
 • De namen van de bestuurders
 • Het beloningsbeleid
 • Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten
 • Een financiële verantwoording

Een ANBI kan de vereiste gegevens op een eigen internetsite publiceren, of op een gemeenschappelijke internetsite van bijvoorbeeld een brancheorganisatie.

Voor meer informatie ga naar:
http://www.Belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/Belastingdienst/zakelijk/bijzondere_regelingen/goede_doelen/algemeen_nut_beogende_instellingen/nieuwe_voorwaarden_voor_een_anbi_vanaf_1_januari_2014/

Noot: Bovenstaande is gebaseerd op tekst van de Belastingdienst.

ANBI: Welke verplichtingen heeft een ANBI?

De volgende verplichtingen zijn van belang:

 • Blijf voldoen aan de voorwaarden
 • Geef inzicht in de administratie als daarom gevraagd wordt
 • Geef wijzigingen in het correspondentieadres door bij het eigen belastingkantoor
 • Meld wijzigingen die van invloed kunnen zijn op de ANBI-status bij het ANBI-team van de Belastingdienst.
 • Publiceert met ingang van 1 januari 2014 een aantal gegevens op een internetsite

Als een ANBI zich niet aan de verplichtingen houdt, kan dat betekenen dat de instelling niet meer als een ANBI wordt aangewezen. Ook kan het zijn dat de status van een ANBI met terugwerkende kracht wordt ingetrokken. Dit kan gevolgen hebben voor de belasting die de instelling moet betalen.

Voor meer informatie ga naar:
http://www.Belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/Belastingdienst/zakelijk/bijzondere_regelingen/goede_doelen/algemeen_nut_beogende_instellingen/welke_verplichtingen_heeft_een_anbi

Noot: Bovenstaande is gebaseerd op tekst van de Belastingdienst.

RSIN, wat houdt dat in?

RSIN staat voor Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer

Alle rechtspersonen en samenwerkingsverbanden, zoals bv’s, verenigingen, stichtingen, vof’s en maatschappen krijgen bij inschrijving bij de KvK naast een KvK-nummer ook een Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN). Dit nummer wordt gebruikt om gegevens uit te wisselen met andere organisaties.

Het RSIN wordt gebruikt om gegevens te koppelen tussen verschillende basisregistraties, zoals het Kadaster en de gemeentelijke basisadministratie.

Het RSIN staat in het Handelsregister en op het uittreksel.

Internet criminaliteit

Hoe moet ik met internetcriminaliteit omgaan?

Inleiding

Al geruime tijd worden mensen geconfronteerd met een vorm van internetfraude waarbij een crimineel via misleiding probeert jouw persoonlijke gegevens te achterhalen, met als doel zich vervolgens als jou voor te kunnen doen en toegang te krijgen tot bijvoorbeeld jouw rekeningen of het kunnen doen van creditcard betalingen. Dit noemen we Phishing. De misleiding gebeurd o.a. door middel van nep e-mails die van bekende organisaties en banken lijken te komen, door telefoontjes van bijvoorbeeld zogenaamde bankmedewerkers, of door mensen te lokken naar namaak websites. Veelal vraagt men via deze wegen om jouw inloggegevens zoals rekeningnummer, pincode, pasnummer en response codes. Maar ook de juiste combinatie van naam, adres, telefoon- en rekeningnummer kan soms al genoeg zijn. Het is dus van groot belang een dergelijke criminele actie te kunnen herkennen en te weten wat vervolgens te doen.

 

Hoe herken ik een mogelijke phishing poging?

Phising pogingen worden gekenmerkt door een aantal steeds weer terugkerende overeenkomstige eigenschappen. Je weet in de volgende gevallen dat een e-mail,of telefonische benadering NIET afkomstig is van Stichting Care for Natural:

 • De e-mail verzoekt om financiële of persoonlijke informatie. In een e-mail van Stichting Care for Natural wordt je nooit gevraagd naar jouw creditcard-, bankrekening-, paspoort- of rijbewijsnummer. Wij vragen je ook niet om jouw e-mailadres, jouw wachtwoord of de antwoorden op jouw beveiligingsvragen.
 • De e-mail bevat een bijlage met software die je volgens de beschrijving in de e-mail op jouw computer dient te installeren.
 • Je wordt gevraagd om via een link in de e-mail in te loggen in de Stichting Care for Natural website. Je logt nooit in via een e-mail bericht, tenzij je zelf om een password reset hebt gevraagd.
 • Er wordt in een e-mail gesuggereerd dat jouw account “geverifieerd” moet worden met jouw eigen inloggegevens.
 • De mail bevat veel taal- en stijlfouten als gevolg van bijvoorbeeld automatische vertalingen.
 • In een telefoongesprek wordt verzocht om financiële of persoonlijke informatie. Door Stichting Care for Natural wordt je nooit telefonisch gevraagd naar jouw creditcard-, bankrekening- of rijbewijsnummer. Wij vragen je ook niet om jouw e-mailadres, jouw wachtwoord of de antwoorden op jouw beveiligingsvragen.

 

Wat doet Stichting Care for Natural aan internetcriminaliteit?

Ook vanuit onze stichting trachten we zoveel mogelijk een bijdrage te leveren om internetcriminaliteit te minimaliseren.

 

 • We zorgen dat ons systeem zo veilig mogelijk is.
 • We informeren onze donateurs zoveel mogelijk over onderwerpen als phishing.
 • We onderzoeken elke melding die door een donateur wordt doorgestuurd.
 • We houden onszelf blijvend op de hoogte van alle ontwikkelingen op het gebied van internetcriminaliteit.

 

Hoe meld ik mogelijke internetcriminaliteit?

Als je van mening bent een aan Stichting Care for Natural gerelateerde phishing e-mail te hebben ontvangen, stuur deze e-mail dan door naar het volgende e-mailadres: IT@carefornatural.org. In het doorgestuurde bericht kun je tevens vragen stellen of opmerkingen plaatsen, aangezien de e-mails persoonlijk door een vrijwilliger van Onze stichting worden opgepakt. Ook als je twijfelt over de betrouwbaarheid van een e-mail of een telefonische benadering, kun je dit via hetzelfde e-mail adres aan ons melden. Er wordt getracht om binnen drie dagen met een reactie te komen. Hierin zullen wij aangeven of de door jou doorgestuurde melding inderdaad een phishing actie blijkt te zijn en wat we er aan gaan doen.

 

Reacties zijn gesloten.