Het Aloë Vera Burn treatment Centre for Children (ABCC) verder toegelicht

Beste allemaal,

Zoals in mijn vorige blog al aangegeven, zette het enorme succes van de genezing van een brandwondenpatiëntje, ons aan tot het opzetten van het ABCC (Aloe Vera Burn Centre for Children), oftwel een brandwondencentrum volledig gericht op de behandeling van kinderen. Het Aloë Vera Burn treatment Centre for Children (ABCC) project is gericht op de volgende kernpunten:

BEHANDELEN: Kinderen behandelen voor brandwonden in Mariamakunda met Aloe Vera.

TRAINEN: Trainingen geven aan ieder die dat wenst die het niet voor commerciële doeleinden zal aanwenden.

KENNIS OVERDRAGEN: De gehele lokale bevolking erbij betrekken, mannen, vrouwen, genezers, marabouts (toverdokters), herbalisten, farmaceuten, leraren, enz. Op scholen d.m.v. het spel Memory, dat we invullen met illustraties waar AV allemaal voor gebruikt kan worden, posters in klaslokalen en bezoeken aan scholen waar we kinderen laten kennis maken met het nut en het gebruik van Aloë Vera. Daarnaast zullen we demonstraties geven aan kinderen hoe het in zijn werk gaat. Hen zichzelf leren helpen! Scholen rondom de klinieken, vrouwen van de markt, mannen in de moskee, enz., informeren over de werking van Aloë Vera en de nieuwe behandelmethode voor met name kindjes, die hen geboden wordt in die kliniek.

PREVENTIE: Lokale stoven aanbieden aan ouders die hun kind ter behandeling bij ons brengen en blijven komen tot de behandeling volledig gedocumenteerd en af is. Dit lokaal gebouwde kook”toestel” van cement, gebruikt minder brandhout, is efficiënt en voorkomt het gevaar van verbranding voor kinderen.

VERDIENMODEL VOOR DERDEN: Daarnaast willen t.z.t. we het toerisme opnemen in ons project en werken we ernaar toe om ook op het strand inkomsten te creëren voor een paar mensen die de geweldige werking van Aloë kunnen introduceren aan de zonne aanbidders die een uurtje of wat, te lang in de zon hebben gelegen. Werk/inkomen creëren voor tuinders die de toevoer van de dan benodigde Aloë Veras kunnen gaan verzorgen. Met andere bestaande klinieken samenwerken, hun personeel trainen in het genezen met AV.

ONDERSTEUNEN: Ook verstrekken we die klinieken een start kapitaaltje aan Aloe Vera’s in ruil waarvoor wij verslag willen van de behandelingen.

DOCUMENTEREN: We willen rapportages van de behandelingen bij klinieken. Wij zullen ons daar in Mariamakunda, met hopelijk de hulp van vrijwilligers op toeleggen.

SAMENWERKING MET OVERHEID en ANDERE STICHTINGEN OF INSTANTIES: We zullen op korte termijn werken aan afspraken met betrokkenen en contact leggen met de betreffende instanties welke de overheid vertegenwoordigen. Als we voldoende bijeen krijgen, zullen we proberen zendtijd te krijgen op radio en t.v. om het goede nieuws te verspreiden.

Oproep:
Mochten er onder jullie mensen zijn die kunnen komen aan elastisch windsel, alle maten zijn bruikbaar of GEWEVEN gaasjes (NIET de non woven die in Nederland heel gangbaar is), dan kunnen jullie dat bekend maken aan Peter en Brigitte of één van de andere ambassadeurs.

Ook katoenen rompertjes en broekjes, helpt ons de patiëntjes schoon te houden en hun huid kapot te krabben als door het genezing proces de jeuk begint. Zij kunnen zorgen dat het bij ons komt.

Let op! We willen liever niet ladingen van verbandspullen die we niet kunnen gebruiken om niet mee te doen aan verspilling.

Verder zoeken we helpende handen. Makkelijk is het niet, keihard nodig is het wel. We kunnen hulp gebruiken bij o.a.:

Het lesgeven aan kinderen van allerlei leeftijden
Het geven van workshops voor vrouwen of geïnteresseerden
Het documenteren en helpen bij behandelingen
Verslag leggen
Fondsen werven

Zonnige groet,

Claudette en team

2 reacties

  1. Goed werk

  2. Hallo Claudette!

    ik arriveer in Gambia op 23 oktober en ga weer weg op 12 januari.
    Mijn appartement is niet ver weg van jouw “hoofdkwartier”
    Ik hoop dat je mijn hulp nog kunt gebruiken.

    Groet, Gerard

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *